Ochrona danych osobowych

 

Ochrona danych osobowych:

  1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
  2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu www.domnarzedzi.pl są przetwarzane przez Domnarzędzi.pl Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000459731, NIP 5922260628, REGON 221843598, ul. Nadmorski Dwór 18A/21, 80-506 Gdańsk.

 

 

Klauzula informacyjna RODO (sprzedaż, usługi).

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że : 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Domnarzędzi.pl Spółka z o.o. którym można się skontaktować pisemnie lub e-mailowo pod adresem: biuro@domnarzędzi.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. Zlecenia usług oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed realizacją zlecenia usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  2. Informowania o nowych produktach, usługach, promocjach, w ramach marketingu bezpośredniego na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  3. Jeżeli zajdzie potrzeba do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych w ramach: dochodzenia roszczeń, przetwarzania danych na potrzeby monitoringu wizyjnego (z wyłączeniem profilowania),  zapobiegania oszustwom, zbierane w ramach korzystania ze strony www.domnarzedzi.pl - zapisywania informacji w plikach cookies na urządzeniu końcowym na podstawie art. 6 ust. pkt. F.

Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.