Podstawowe informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „DOMNARZĘDZI.PL” , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000459731.

NIP: 5922260628

REGON: 221843598

ul. Nadmorski Dwór 18A/21, 80-506 Gdańsk